Informacione per studentat qe deshirojne te studiojne prane Universitetit te Studimeve te Padoves:

 

 Dokumentacioni i nevojshem

Kushtet e pranimit

Adresat e Fakulteteve dhe sekretarive Universitare perkatese

Zyrat e Kuestures ne Padova

 

 

 

Associazione Della ComunitÓ Albanese di Padova e Provincia

C/O Parrocchia Della NativitÓ                                        

Via Bronzetti, 10

35138 Padova

email: associaz.albanese@libero.it